#
HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN
063.3843944
063.3843944
#
#

THPT- HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH LÂM ĐỒNG LẦN THỨ 28 NĂM 2022

BCH ĐOÀN TỈNH LÂM ĐỒNG                      ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

                         ***                                        

              Số:   114 -TB/TĐTN-PT                           Lâm Đồng, ngày 29  tháng 4 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Triển khai tổ chức Hội thi Tin học trẻ lần thứ 28 năm 2022

 

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 43/KHLT/TĐ-SKHCN-SGDĐT ngày 16/3/2022 giữa Tỉnh đoàn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng về việc: “Tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 28 năm 2022”; Căn cứ đề xuất Ban Tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 28 năm 2022 tại buổi họp ngày 28/4/2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thông báo về triển khai tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 28 năm 2022, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức:

- Thời gian mở hệ thống thi thử: Từ 8h00 ngày 05 – 07/5/2022.

- Thời gian thi từ lúc 8h00 ngày 08/5/2022.

* Lưu ý: thí sinh có mặt trước phòng thi lúc 7h00 ngày 08/5/2022.

2. Số lượng thí sinh dự thi:  132 thí sinh tham gia Bảng A; 121 thí sinh tham gia Bảng B; 70 thí sinh tham gia Bảng C và 23 sản phẩm sáng tạo tham gia Bảng D (Theo danh sách gửi kèm).

3. Hình thức dự thi:

- Đối với bảng A, B, C: Thí sinh dự thi trên nền tảng trực tuyến tinhoclamdong.ucode.vn tại các điểm cầu các huyện, thành phố (theo danh sách địa điểm gửi kèm).

- Đối với bảng D (sản phẩm sáng tạo):  Ban Giám khảo sẽ chủ động liên hệ phỏng vấn trực tuyến các thí sinh dự thi trong khoảng thời gian từ ngày 04 - 08/5/2022.

4. Nội dung dự thi: Theo quy chế và hướng dẫn gửi kèm.

5. Các Huyện, Thành đoàn chuẩn bị cho Hội thi như sau:

- Liên hệ và chuẩn bị địa điểm tổ chức Hội thi tại các điểm cầu đảm bảo số lượng, chất lượng máy vi tính  phục vụ thí sinh. Máy vi tính phải được cài đặt sẵn các phần mềm thi như sau: SCRATCH 3.0; Python; Free Pascal, DevC++, CodeBlock. Liên hệ kỹ thuật viên chuyên ngành tin học hỗ trợ trong suốt quá trình diễn ra Hội thi.

- Treo băng rôn theo mẫu của Tỉnh đoàn tại địa điểm tổ chức thi.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo về hệ thống điện và đường truyền kết nối internet trong suốt quá trình diễn ra Hội thi.

- Thông báo thời gian, địa điểm, nội dung triển khai Hội thi đến nhà trường và các thí sinh dự thi.

- Chuẩn bị 02 thiết bị thu hình có thể kết nối internet trên mỗi phòng thi để truyền dữ liệu giám sát.

- Tổng hợp danh sách giám thị là cán bộ đoàn chuyên trách tham gia coi thi đảm bảo mỗi phòng thi tối thiểu 02 giám thị (theo mẫu danh sách gửi kèm) trước ngày 05/5/2022 về Ban Phong trào Tỉnh đoàn (email: [email protected]).

6. Các lưu ý về Hội thi:

- Ban Tổ chức sẽ cử 02 giám thị là cán bộ chuyên trách Tỉnh đoàn và đại diện ngành giáo dục tham gia công tác coi thi tại mỗi địa điểm tổ chức thi.

- Tài khoản của các thí sinh dự thi sẽ được ban tổ chức gửi về các Huyện, Thành đoàn trước ngày 05/5/2022.

- Đối với các thí sinh nhóm 03 người đăng ký dự thi Bảng D nếu đạt kết quả cao của Hội thi cấp tỉnh và được giới thiệu tham gia Hội thi vòng khu vực yêu cầu cam kết chọn cử lại thành nhóm 02 người (theo mẫu gửi kèm) để đảm bảo tham gia theo Thể lệ Hội Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVIII năm 2022 (Ban hành kèm theo Kế hoạch số 493-KH/TWĐTN-KHCN ngày 11/3/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn).

Mọi thông tin liên hệ đồng chí Trương Quốc Tùng, Trưởng Ban Phong trào Tỉnh đoàn, SĐT: 0939.739.029, email: [email protected].

 

 

Nơi nhận:

- Huyện, thành đoàn;

- Sở KH&CN; Sở GD&ĐT;

- Sở Tài chính;

- BGH trường ĐH Đà Lạt;       

- Lưu VP, PT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ

 

 

(Đã ký)

 

 

Trần Đức Trung

 

 

TAG:

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Nếu bạn đã có tài khoản, xin vui lòng đăng nhập.
Ghi nhớ đăng nhập | Quên mật khẩu?