#
HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN
063.3843944
063.3843944
#
#

THPT- CUỘC THI ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC NĂM 2022

Căn cứ Kế hoạch số 44/KH-SVHTTDL ngày 31/3/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-SVHTTDL ngày 22/4/2022 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Tổ chức vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc năm 2022 tỉnh Lâm Đồng;

Ban Tổ chức vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc năm 2022 tỉnh Lâm Đồng ban hành thể lệ Cuộc thi như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục trong phạm vi tỉnh Lâm Đồng.

II. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG, YÊU CẦU VỀ BÀI DỰ THI

1. Chủ đề: “Khát vọng phát triển đất nước"

2. Nội dung:

a) Dành cho đối tượng học sinh: Thí sinh chọn 1 trong 2 đề sau:

* Đề số 1

Câu 1: Chia sẻ cảm nhận của em về một cuốn sách đã truyền cảm hứng, hướng em tới lối sống tích cực, có ý thức xây dựng môi trường sống văn hóa lành mạnh, có trách nhiệm với xã hội, khơi dậy khát vọng cống hiến và phát triển đất nước.

Câu 2: Em hãy xây dựng kế hoạch hành động nhằm phát triển văn hóa đọc cho bản thân hoặc cộng đồng? (Nêu được mục tiêu, đối tượng hưởng lợi, nội dung công việc thực hiện, kết quả đạt được).

* Đề số 2

Câu 1: Em hãy sáng tác một tác phẩm văn học (truyện ngắn, thơ, kịch) hoặc một tác phẩm hội họa (tranh vẽ) với thông điệp lan tỏa tình yêu đọc sách, thông qua đó khơi dậy trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu với Tổ quốc.

Câu 2: Em hãy xây dựng kế hoạch hành động nhằm phát triển văn hóa đọc cho bản thân hoặc cộng đồng? (Nêu được mục tiêu, đối tượng hưởng lợi, nội dung công việc thực hiện, dự kiến kết quả đạt được).

b) Dành cho đối tượng sinh viên: Thí sinh chọn 1 trong 2 đề sau:

* Đề số 1

Câu 1: Chia sẻ cảm nhận về một cuốn sách anh (chị) được đọc đã truyền cảm hứng, nâng cao nhận thức, hướng anh (chị) tới lối sống tích cực, trách nhiệm với xã hội, khơi dậy khát vọng cống hiến, xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Câu 2: Anh (chị) hãy viết một sáng kiến kinh nghiệm nhằm phát triển văn hóa đọc cho cộng đồng? (Nêu rõ được mục đích, tính sáng tạo mởi mẻ, các kết quả, tác động (đã đạt được hoặc dự kiến đạt được) và khả năng ứng dụng, triển vọng nhân rộng sáng kiến trong cộng đồng).

* Đề số 2

Câu 1: Anh (chị) hãy sáng tác một tác phẩm văn học (truyện ngắn, thơ, kịch) hoặc một tác phẩm nghệ thuật (tranh vẽ) nhằm lan tỏa tình yêu đọc sách, nuôi dưỡng tâm hồn giàu tính nhân văn, từ đó khơi dậy trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu với Tổ quốc.

Câu 2: Anh (chị) hãy viết một sáng kiến kinh nghiệm nhằm phát triển văn hóa đọc cho cộng đồng? (Nêu rõ được mục đích, tính sáng tạo mới, các kết quả, tác động (đã đạt được hoặc dự kiến đạt được) và khả năng ứng dụng, triển vọng nhân rộng sáng kiến trong cộng đồng).

3. Yêu cầu về bài dự thi:

a) Hình thức:

- Mỗi thí sinh tham gia gửi bài dự thi độc lập (không làm bài dự thi theo nhóm), ngôn ngữ trình bày bằng Tiếng Việt và có thể sử dụng một trong hai hình thức:

+ Viết (đánh máy, viết tay): Độ dài bài dự thi viết không quá 5.000 từ.

+ Dựng clip (video, audio): Thời lượng tối thiểu là 5 phút, tối đa là 12 phút; có thể sử dụng các hiệu ứng, kỹ xảo và đảm bảo về chất lượng hình ảnh, âm thanh; có độ phân giải tối thiểu là 640px x 480px; được lưu bằng định dạng phổ biến mp4, avi, mpeg, mkv, klv... và phù hợp với việc đăng tải trên Youtube.

- Đối với tác phẩm hội họa (tranh vẽ): Được thể hiện trên giấy không dòng kẻ; phải có phần thuyết minh ý tưởng (độ dài phần thuyết minh không quá 1.000 từ); thí sinh được sử dụng chất liệu màu tự do phù hợp với tranh vẽ và sở trường của bản thân; quy định cụ thể kích thước giấy như sau:

+ Học sinh sử dụng giấy kích thước tối đa: khổ A3 (29,7x42 cm).

+ Sinh viên sử dụng giấy kích thước tối đa: khổ A2 (42x59,4 cm).

- Các sản phẩm minh họa gửi kèm bài dự thi có kích thước tối đa: 60x120x70cm (chiều dài x chiều rộng x chiều cao).

b) Nội dung:

Bài dự thi phải trả lời đầy đủ 02 câu hỏi được đặt ra trong đề thi, có nội dung lành mạnh, trong sáng, phù hợp với thuần phong mỹ tục và văn hóa Việt Nam; đảm bảo tính chính xác, an toàn thông tin và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Các cuốn sách được chia sẻ trong bài dự thi phải được phát hành hợp pháp tại Việt Nam (khuyến khích thí sinh chia sẻ các cuốn sách được xuất bản trong thời gian gần đây), lưu ý có giới thiệu cụ thể, đầy đủ nguồn xuất bản của cuốn sách.

Ở câu số 1 của mỗi đề thi, thí sinh có thể thêm phần tóm tắt nội dung bằng tiếng Anh (không quá 300 từ đối với bài viết hoặc 02 phút đối với clip) có chất lượng tốt sẽ được cộng điểm khuyến khích.

Bài thi khi được lựa chọn tham dự vòng chung kết phải gửi kèm theo Thông tin dự thi của thí sinh (theo mẫu); phải được chỉnh sửa lỗi chính tả, lỗi văn bản và không có bất kì ký hiệu riêng nào khác ghi trên bài.

Các thí sinh gửi kèm theo bài dự thi Giấy xác nhận đã tham gia hoạt động khuyến đọc tại trường học, địa phương, cộng đồng về Ban Tổ chức sẽ được cộng điểm khuyến khích.

4. Trách nhiệm của thí sinh tham dự Cuộc thi

Thí sinh phải tuân thủ và thực hiện các yêu cầu của Thể lệ Cuộc thi.

Bài dự thi là sản phẩm sáng tạo của cá nhân thí sinh (các clip dự thi phải do chính thí sinh thể hiện, bao gồm cả giọng đọc và dẫn chuyện), chưa gửi trưng bày, triển lãm, đăng tải trên các ấn phẩm, mạng internet hoặc dự thi ở cuộc thi nào.

Các trường hợp sử dụng các nội dung, đoạn trích, câu nói, tranh, hình ảnh... của người khác trong bài dự thi phải có trích dẫn nguồn đầy đủ. Các clip dự thi sử dụng hình ảnh, bài hát hoặc âm thanh phải thực hiện theo quy định về bản quyền; thí sinh chịu trách nhiệm nếu có tranh chấp về pháp lý liên quan đến các vi phạm bản quyền (nếu có).

5. Trách nhiệm của Ban Tổ chức Cuộc thi:

Ban Tổ chức Cuộc thi không trả lại bài cho các thí sinh. Ban Tổ chức có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản bài dự thi, sử dụng các tác phẩm dự thi để quảng bá cuộc thi và phục vụ các hoạt động khuyến đọc.

Ban Tổ chức Cuộc thi không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan đến những tác phẩm tham gia dự thi.

III. THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI VÀ NHẬN BÀI DỰ THI

1.Thời gian:

a) Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh: Triển khai cuộc thi, nhận bài, chấm bài dự thi và gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo từ ngày ra thông báo đến ngày 30/5/2022. (Riêng Trường Trung học phổ thông, Trung tâm GDTX, Trung tâm GDNN-GDTX và các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp gửi trực tiếp về Ban Tổ chức cấp tỉnh).

Ban Tổ chức cấp tỉnh nhận bài từ ngày 1/6/2022 đến hết ngày 15/6/2022 (theo dấu bưu điện; nhận bài dự thi từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trong giờ hành chính).

b) Thời gian Ban Tổ chức cấp tỉnh chấm bài: Từ ngày 15/6/2022 đến ngày 30/6/2022.

c) Thời gian công bố kết quả: Tháng 7/2022.

d) Thời gian tổng kết, trao thưởng: Ban Tổ chức dự kiến tổng kết, công bố trao giải thưởng vòng sơ khảo cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Lâm Đồng năm 2022 cho các cá nhân và tập thể vào tháng 9/2022.

đ) Thời gian gửi bài tham dự vòng chung kết về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Trước ngày 15/7/2022.

2. Địa chỉ nhận bài dự thi:

a) Địa chỉ nhận bài dự thi cấp huyện: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố.

b). Địa chỉ nhận bài dự thi cấp tỉnh: Thư viện Lâm Đồng, số 14 Trần Phú, phường 3, thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng. Đối với bài quay Clip, đề nghị in ra đĩa CDRom và gửi file qua địa chỉ mail: [email protected].

3. Số lượng bài gửi tham gia dự thi cấp tỉnh: Mỗi trường chấm, chọn từ 15 đến 20 bài xuất sắc nhất gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện, thành phố, tổng hợp gửi Ban Tổ chức cấp tỉnh. (Riêng Trường Trung học phổ thông, Trung tâm GDTX, Trung tâm GDNN-GDTX và các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp gửi trực tiếp về Ban Tổ chức cấp tỉnh).

4. Vòng chung kết: Tổ chức tại Hà Nội từ ngày 15/7 đến cuối tháng 11/2022.

Ban Tổ chức vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 tỉnh Lâm Đồng lựa chọn 20 bài xuất sắc nhất gửi về Vụ Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào ngày 15/7/2022.

Bình chọn Clip dự thi vòng chung kết được yêu thích nhất: Các Clip dự thi vòng chung kết được đăng tải và tổ chức bình chọn bắt đầu vào 10 giờ ngày 22 tháng 8 năm 2022, kết thúc vào 10 giờ ngày 05 tháng 9 năm 2022 trên Kênh Youtube “Sách và Trí tuệ Việt” (do Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý). Cách thức bình chọn như sau:

+ Bước 1: Truy cập và đăng ký (Subcribe) Kênh “Sách và Trí tuệ Việt” tại địa chỉ: bit.ly/sachvatritueviet

+ Bước 2: Bình chọn bằng cách Xem, nhấn Yêu thích cho các clip bài dự thi được đăng tải công khai trong Chuyên mục “Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022”.

+ Người dùng phải thực hiện đủ 02 bước trên mới được tính điểm bình chọn hợp lệ.

+ Cách tính điểm bình chọn như sau:

01 lượt Xem (View) = 02 điểm

01 lượt Yêu thích (Like) = 01 điểm

Tổng điểm bình chọn của mỗi clip bằng tổng điểm lượt Xem (View) + lượt Yêu thích (Like)

+ Kết quả bình chọn không ảnh hưởng tới kết quả chấm thi chung cuộc của các clip dự thị.

IV. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

1. Giải chính:

* Giải cá nhân (dành cho 03 cấp học phổ thông: Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông; các loại hình giáo dục và bậc cao đẳng, trung cấp), cụ thể như sau:

- Danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc tiêu biểu cấp tỉnh: 01 Danh hiệu.

- 04 Giải A

- 08 Giải B

- 14 Giải C

- 16 Giải khuyến khích

* Giải tập thể:

- Trường có nhiều thí sinh tham gia nhất: 01 Danh hiệu (tính theo tỷ lệ bài dự thi/ tổng số học sinh của trường).

- Trường có nhiều thí sinh đạt giải nhất: 01 Danh hiệu.

2. Giải chuyên đề: Ban Tổ chức trao các giải theo các nội dung sau:

- Bài chia sẻ cảm nhận cuốn sách hay nhất;

- Truyện ngắn khuyến đọc hay nhất;

- Bài thơ khuyến đọc hay nhất;

- Sáng tác kịch khuyến đọc hay nhất;

- Tranh vẽ khuyến đọc ấn tượng nhất;

- Bài dự thi có phần minh họa ấn tượng nhất;

- Bài dự thi thể hiện chủ đề Cuộc thi ấn tượng nhất;

- Kế hoạch/ Sáng kiến kinh nghiệm phát triển văn hóa đọc ấn tượng nhất.

* Lưu ý: Căn cứ vào tình hình thực tế, Ban Tổ chức cuộc thi có thể thay đổi và sắp xếp cơ cấu giải cho phù hợp.

V. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

Ban Tổ chức Vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Lâm Đồng năm 2022 tặng Giấy chứng nhận và giải thưởng cho các cá nhân và tập thể đạt giải.

Những bài thi xuất sắc nhất có thể được Ban Tổ chức tuyển chọn và in thành sách.

Trên đây là Thể lệ vòng sơ khảo cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đề nghị các đơn vị, tập thể, cá nhân liên quan triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Thư viện Lâm Đồng, số điện thoại: 02633.834.095 - 0987.042.898) để được hỗ trợ và  hướng dẫn./.

TAG:

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Nếu bạn đã có tài khoản, xin vui lòng đăng nhập.
Ghi nhớ đăng nhập | Quên mật khẩu?