Giới thiệu về Phú Thạnh

Trường tiểu học Phú Thạnh được thành lập từ năm 1991 (tách ra từ trường phổ thông cơ sở hiệp Thạnh I). Trong nhiều năm liền, trường luôn được Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân tỉnh xét công nhận danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến và Tập thể Lao động Xuất sắc. Năm 2003, trường tiểu học Phú Thạnh được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Năm 2013 được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen. Chất lượng giáo dục của nhà trường được nâng lên qua từng học kì, từng năm học. Năm 2021, UNBD huyện Đức Trọng Quyết định sáp nhập trường TH Bồng lai vào trường TH Phú Thạnh.