#
HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN
063.3843944
063.3843944
#
#

THPT- GIẢI BƠI HỌC SINH TỈNH LÂM ĐỒNG LẦN I NĂM 2022

ĐIỀU LỆ

Giải Bơi học sinhtỉnh Lâm Đồng lần thứ I năm 2022

 

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Nội dung, thể thứcvà thời gian thi đấu

1. Nội dung:Áp dụng cho cả nam và nữ(nhóm tuổi tính theo năm sinh)

a) Cấp Tiểu học:11 tuổi trở xuống (sinh sau năm 2011)

- Nhóm 1 (7 tuổi, sinh năm 2015 trở về trước): Bơi tự do: 25m; Bơi ếch 25m.

- Nhóm 2 (8 tuổi, sinh năm 2014): Bơi tự do: 25m; Bơi ếch 25m.

- Nhóm 3 (9 tuổi, sinh năm 2013): Bơi tự do: 25m; Bơi ếch 25m.

- Nhóm 4 (10 tuổi, sinh năm 2012): Bơi tự do: 25m; Bơi ếch 25m.

- Nhóm 5 (11 tuổi, sinh năm 2011): Bơi tự do: 25m; Bơi ếch 25m.

b) Cấp Trung học cơ sở:15 tuổi trở xuống (năm 2007)

- Nhóm 6 (12tuổi, sinh năm 2010): Bơi tự do: 50m; Bơi ếch: 50m.

- Nhóm 7 (13 tuổi, sinh năm 2009): Bơi tự do: 50m; Bơi ếch: 50m.

- Nhóm 8 (14 tuổi, sinh năm 2008): Bơi tự do: 50m; Bơi ếch: 50m.

- Nhóm 9 (15 tuổi, sinh năm 2007): Bơi tự do: 50m; Bơi ếch: 50m.

c) Cấp Trung học phổ thông:18 tuổi trở xuống (sinh năm 2004)

- Nhóm 10 (16 tuổi, sinh năm 2006): Bơi tự do: 50m; Bơi ếch: 50m.

- Nhóm 11 (17 tuổi, sinh năm 2005): Bơi tự do: 50m; Bơi ếch: 50m.

- Nhóm 12 (18 tuổi, sinh năm 2004): Bơi tự do: 50m; Bơi ếch: 50m.

2. Thể thức thi đấu

- Thi đấu cá nhân theo các nhóm tuổi quy định với thể thức tính thời gian trực tiếp để xếp hạng.

- Mỗi học sinh chỉ được tham gia tối đa 02 nội dung thi đấu theo cấp học.

- Đăng kývận động viên thi đấu: Mỗi đơn vị chỉ được đăng ký02 VĐV tham gia thi đấu ở mỗi nội dung.

Điều 2. Đơn vị và đối tượng tham gia

1. Đơn vị

- Cấp Tiểu học và cấp THCS: Mỗi Phòng Giáo dục và Đào tạo thành lập một đoàn dự thi cấp tỉnh.

- Các trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp THPT) thành lập một đoàn cấp THPT dự thicấp tỉnh.

2. Đối tượng tham gia

Học sinh đang học tại các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh,có đủ sức khoẻ thi đấu thể thao mà học sinh đó đăng ký tham gia.

3. Hồ sơ tham gia thi đấu

Danh sách đăng ký tham gia giải Bơi do lãnh đạo các cơ sở giáo dục ký tên và đóng dấu, gồm:

- 01 bản đăng ký số lượng vận động viên tham giathi đấu (mẫu 1).

-02 bản đăng ký chi tiết từng nội dung thi đấu (mẫu 2).

- 01 khung ảnh vận động viên tham gia giải (mẫu 3).

- Thẻ thi đấu: Vận động viên (mẫu 4).

- Bản phô tô Giấy khai sinh có xác nhận, đóng dấu của Hiệu trưởng nhà trường.

- Giấy khám sức khoẻ của từng vận động viên do cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên cấp và xác nhận có đủ sức khoẻ tham gia nội dung mà học sinh sẽ thi đấu.

Ghi chú: Ban Tổ chứcsẽ lưu giữ các loại hồ sơ thi đấu.

Điều 3. Thời gian đăng ký tham gia giải Bơi cấptỉnh

1. Thời hạn đăng ký danh sách tổng hợp thi đấu chính thức(theo mẫu 1) trước ngày 12/5/2022.

2. Thời hạn đăng ký chi tiết các nội dung thi đấu (theo mẫu 2) trước ngày 20/5/2022.

Đăng ký gửi về địa chỉ: Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, email: [email protected]

Ghi chú: Mẫu 1, 2, 3, 4 nộp cho Ban Tổ chức khi kiểm tra hồ sơ thi đấu.

3. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Ban Tổ chức về nhân sự của đơn vị mình.

Điều 4. Luật thi đấu

- Áp dụng Luật thi đấu Bơi hiện hành.

- Các nội dung phải có ít nhất từ 03 vận động viên của 03 đơn vị đăng ký mới tổ chức thi đấu.

Điều 5. Địa điểm và thời gian thi đấu

1. Địa điểm:Thành phố Bảo Lộc.

2.Thời gian thi đấu:Ngày 28, 29/5/2022 (sẽ có thông báo cụ thể).

Điều 6. Tính điểm và xếp hạng

1. Điểm từng nội dung thi xếp hạng từ thứ 1 đến thứ 10, cách tính như sau:

- Xếp hạng 1 đạt 11 điểm; xếp hạng 2 đạt 9 điểm; xếp hạng 3 đạt 8 điểm; xếp hạng 4 đạt 7 điểm; xếp hạng 5 đạt 6 điểm; xếp hạng 6 đạt 5 điểm; xếp hạng 7 đạt 4 điểm; xếp hạng 8 đạt 3 điểm; xếp hạng 9 đạt 2 điểm; xếp hạng 10 đạt 1 điểm.

2. Điểm toàn đoàn: Là tổng điểm các nội dung thi đấu của đơn vị.

3. Xếp hạng toàn đoàn của giảiBơi học sinh theo điểm: Được tính theo thứ tự từ cao xuống thấp theo tổng số điểm đạt được của các đơn vị. Nếu bằng điểm nhau sẽ xét theo tổng số huy chương theo thứ tự huy chương Vàng, Bạc, Đồng và cuối cùng là bốc thăm.

CHƯƠNG II

KHIẾU NẠI - KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT

Điều 7. Khiếu nại

1. Chỉ có Lãnh đạo đoàn, huấn luyện viên mới có quyền khiếu nại bằng văn bản gửi cho Ban Tổ chức.

- Về nhân sự: Khiếu nại trước khi bốc thăm xếp lịch thi đấu.

- Về kỹ thuật: Khiếu nại trong quá trình thi đấu đang diễn ra.

2. Các khiếu nại về chuyên môn, kỹ thuật, luật do Ban Trọng tài xử lý, giải quyết tại chỗ. Ban Trọng tài phải giải quyết trước khi buổi thi kết thúc. Mọi cá nhân, đơn vị có liên quan phải phục tùng các quyết định của Ban Tổ chứcvà Ban Trọng tài về những vấn đề khiếu nại. Không được cố tình kéo dài cuộc thi hoặc bỏ cuộc.

3. Các khiếu nại về nhân sự: Chỉ có Trưởng đoàn mới có quyền khiếu nại và phải có văn bản nộp cho Ban Tổ chức. Ban Tổ chức sẽ giải quyết tại chỗ, trường hợp chưa có đủ điều kiện xử lý ngay sẽ bảo lưu để thẩm tra và xử lý sau (chậm nhất là 30 ngày sau khi giải kết thúc) và thông báo lại với đơn vị có đơn khiếu nại bằng văn bản.

Điều 8. Khen thưởng

1. Tặng huy chương Vàng, Bạc, Đồng và tiền thưởng cho các cá nhân đạt thành tích nhất, nhì, đồng hạng ba theo từng nội dung thi đấu.

2. Tặng cờ nhất, nhì, đồng hạng ba, khuyến khích toàn đoàn cho các đơn vị Phòng GDĐT và THPT.

Điều 9.  Kỷ luật

1. Bất kỳ cá nhân, đơn vị nào vi phạm Điều lệ, những quy định của Ban Tổ chức; có hành vi bỏ cuộc, kích động bỏ cuộc, tự ý kéo dài thời gian trong mọi tình huống tùy theo mức độ vi phạm sẽ áp dụng hình thức kỷ luật từ phê bình, cảnh cáo đến truất quyền thi đấu của VĐV, quyền chỉ đạo, huỷ bỏ thành tích thi đấu của cá nhân vi phạm và thành tích của đơn vị có cá nhân vi phạm.

2. Khiếu nại sai sự thật sẽ bị cảnh cáo và đơn vị có đơn tố cáo sai sự thật sẽ bị trừ 20 điểm trong tổng số điểm toàn đoàn của đơn vị đó.

3. Ban Tổ chứcsẽ kiến nghị Sở GDĐT không xếp loại thi đua theo tiêu chí đánh giá công tác thi đua của Sở Giáo dục và Đào tạo đối với đơn vị có vi phạm, chuyển Thanh tra Sở xử lý theo mức độ vi phạm, thông báo toàn tỉnh và kiến nghị xử lý kỷ luật đối với cán bộ phụ trách đơn vị có vi phạm theo tinh thần của Chỉ thị số 15/2002/CT-TTg ngày 26/7/2002 của Thủ tướng Chính phủ về “chống tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao”./.

 

 

 

TAG:

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Nếu bạn đã có tài khoản, xin vui lòng đăng nhập.
Ghi nhớ đăng nhập | Quên mật khẩu?