#
HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN
063.3843944
063.3843944
#
#

THI VIẾT CHỮ ĐẸP CẤP TRƯỜNG 2021

Thực hiện kế hoạch năm học 2020 - 2021của Trường Tiểu học Phú Thạnh; Trường Tiểu học Phú Thạnh xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi Viết chữ đẹp cấp trường năm học 2020- 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

            1. Tạo ý thức trau dồi kĩ năng viết chữ đẹp và giữ gìn vở sạch, duy trì nền nếp, thói quen tốt trong học tập của học sinh tiểu học. Phát huy vai trò trách nhiệm của giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục ở trường Tiểu học Phú Thạnh.

            2. Huy động sự quan tâm hỗ trợ của Cha mẹ học sinh và các tổ chức xã hội đối với việc “Luyện nét chữ, rèn nết người” cho giáo viên và Học sinh, góp phần giáo dục thái độ quý trọng và giữ gìn vẻ đẹp của chữ viết dân tộc Việt Nam.

            3. Tiếp tục tổ chức Hội thi theo yêu cầu đổi mới với hình thức nhẹ nhàng và phù hợp với đặc điểm lứa tuổi tiểu học; đánh giá đúng thực chất của quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.

            4. Chú trọng công tác tuyên truyền, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm rèn chữ giữ vở giữa các lớp và các giáo viên trong trường Tiểu học Phú Thạnh. Duy trì thường xuyên việc trưng bày, triển lãm những thành quả đạt được của phong trào Vở sạch - Chữ đẹp.      

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI:

- Tất cả giáo viên của trường TH Phú Thạnh.

- Học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 được xếp loại A về Vở sạch chữ đẹp (được giáo viên đánh giá ở học kì 1 xếp loại chung A về vở sạch, chữ đẹp) và được tuyển chọn của giáo viên chủ nhiệm, mỗi lớp 03 học sinh.

III. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG DỰ THI:

1. Hình thức tổ chức:

- Hội thi được tổ chức vào ngày 8/4/2021 đến ngày 9/4/2021.

+ Đối với giáo viên sẽ thực hiện hai bài thi viết trên giấy “bài viết theo mẫu chữ đứng; bài viết theo mẫu chữ nghiêng” và một bài viết trên bảng lớp. Vở luyện chữ viết.

+ Đối với học sinh dự thi sẽ thực hiện hai bài thi “bài Viết theo mẫu chữ hiện hành và Viết chữ sáng tạo” trên giấy in sẵn của nhà trường. Căn cứ vào kết quả chấm BTC sẽ công nhận giải cá nhân.

- Riêng đối với các lớp có tỉ lệ A chiếm từ 50% trở lên, BTC sẽ chấm thêm một trong các loại vở theo quy định của chương trình học để công nhận cá nhân như vở Bài học, vở Tập viết, vở chính tả.....

2. Nội dung dự thi:

a) Đối với giáo viên:

* Vở luyện chữ viết

          - Bài 1: 15 phút (viết trên giấy)

-  Bài 2: 15 phút (viết trên giấy)

- Bài 3:  10 phút (viết trên bảng lớp)

b) Đối với học sinh:

* Toàn bộ sách vở của học sinh (chú ý: Vở tập viết đối với lớp 1-2-3; Vở tập viết đối với lớp 4-5)

* Bài 1: 30 phút

            - Đối với lớp 1:

            + 2 dòng chữ cái

            + 3 dòng từ ứng dụng

             (Viết chữ viết thường, cỡ nhỡ)

            - Đối với lớp 2, 3:

            1 bài tập chép là đoạn văn (thơ) ngắn khoảng 40 chữ (lớp 2), 60 chữ (lớp 3), trong đó có 2 đến 3 từ là tên riêng.

            (Viết chữ viết thường, nét đều, cỡ nhỏ)

            - Đối với lớp 4,5:

            1 bài tập chép là bài văn (thơ) ngắn khoảng 80 chữ (lớp 4), 100 chữ (lớp 5), trong đó có 3 đến 5 từ là tên riêng.

  *Bài 2: 30 phút

            1 bài tập viết (lớp 1) hoặc tập chép (lớp 2, 3, 4, 5) tương tự yêu cầu của bài 1 nhưng yêu cầu phải trình bày sáng tạo và được phép viết đứng hoặc nghiêng bằng chữ nét đều hoặc nét thanh, nét đậm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

+ Thành lập Ban tổ chức, Hội đồng coi, chấm thi theo quy định.

+ Hội đồng chấm thi có trách nhiệm lập danh sách giáo viên và học sinh đạt giải trong Hội thi Viết chữ đẹp, đề nghị Hiệu trưởng trường ra quyết định khen thưởng theo quy định.

* Lịch thi

TT

Thời

 gian

Nội dung

Chuẩn bị, thực hiện

Chủ trì

1

8/4/2021

- Khai mạc hội thi

- Họp BGK

- Tổ chức cho học sinh thi

- Chấm bài thi của học sinh

BTC Hội thi

BGK

- Đ/c Nguyễn Văn Tự

- Đ/c Phạm Thị Diễn

2

9/4/2021

- Tổ chức  cho giáo viên thi

- Chấm bài thi của giáo viên

- Bế mạc hội thi, trao thưởng

BTC Hội thi

 

BGK

 

BTC Hội thi

- Đ/c Phạm Thị Diễn

 

 

- Đ/c Nguyễn Văn Tự

 

VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

a) Đối với giáo viên:

-  1 giải nhất: 100.000 đồng

-  1 giải nhì:   80.000 đồng

-  2 giải ba:  120.000 đồng (mỗi giải 60.000 đồng)

-  3 giải KK: 150.000 đồng (mỗi giải 50.000 đồng)

b) Đối với học sinh:

-  5 giải nhất: 400.000 đồng (mỗi giải 80.000 đồng)

-  5 giải nhì: 300.000 đồng (mỗi giải 60.000 đồng)

-  5 giải ba: 250.000 đồng (mỗi giải 50.000 đồng)

-  5 giải khuyến khích: 200.000 đồng (mỗi giải 40.000 đồng)

        

    

                                   

 

 

TAG:

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Nếu bạn đã có tài khoản, xin vui lòng đăng nhập.
Ghi nhớ đăng nhập | Quên mật khẩu?