#
HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN
063.3843944
063.3843944
#
#

Triển khai cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục

       Nhằm thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018 về ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong toàn Ngành, tạo môi trường thông tin giữa cơ quan quản lý, nhà trường, học sinh, phụ huynh học sinh và toàn xã hội; thực hiện công khai thông tin giáo dục, phòng GDĐT huyện Đức Trọng triển khai kế hoạch xây dựng, khai thác sử dụng hệ thống Cổng thông tin điện tử tích hợp theo mô hình quản lý chung trong toàn Ngành.

IMG_20170909_075810_1

 

Cổng thông tin điện tử là kênh thông tin để các đơn vị quảng bá hình ảnh hoạt động của đơn vị, thông tin và thông báo những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của ngành Giáo dục.

IMG20170909103132

 

Phòng GDĐT huyện Đức Trọng xây dựng một cổng thông tin điện tử http://pgdductrong.edu.vn liên kết trực tiếp với các trường trên địa bàn huyện.

IMG_20170909_102847

Các trường Mần non, tiểu học và THCS mỗi trường sẽ tiến hành xây dựng Website thành viên và toàn quyền quản trị thông tin của đơn vị mình trên nguyên tắc cơ sở dữ liệu tập trung do phòng GDĐT quản lý.

IMG20170909103312

 

                                                                                   -NTH

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Nếu bạn đã có tài khoản, xin vui lòng đăng nhập.
Ghi nhớ đăng nhập | Quên mật khẩu?