THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1

UBND HUYỆN ĐỨC TRỌNG                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH PHÚ THẠNH                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 Số:       /TB-TS                                                                                              Hiệp Thạnh, ngày  15  tháng 7 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1

NĂM HỌC: 2020 - 2021

 

1/ Thời gian tuyển sinh: từ ngày 05/8/2020 đến hết ngày 14/8/2020.

2/ Địa bàn tuyển sinh: Gồm thôn Phú Thạnh; và một số tổ thuộc thôn Phi Nôm (Gồm các tổ ANND: từ tổ 1 đến tổ 11; tổ 14 đến 16; tổ 33; tổ 34)

3/ Đối tượng: Trẻ em sinh năm 2014 trở về trước và có hộ khẩu thường trú tại địa bàn tuyển sinh từ tháng 9 năm 2019 trở về trước.

4/ Hồ sơ tuyển sinh:

          + Đơn xin nhập học: (Mẫu do nhà trường phát hành)

          + Giấy khai sinh (Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực)

          + Hộ khẩu (Bản sao có chứng thực).

5/ Đối với trường hợp tạm trú và các trường hợp khác chỉ được xem xét sau khi đã tuyển sinh hết số trẻ trên địa bàn theo quy định và còn chỉ tiêu tuyển sinh thì mới thực hiện. Không nhận học sinh thiếu tuổi vào học lớp 1 và không nhận học sinh trái tuyến ngoài địa bàn tuyển sinh của nhà trường./.

 

Nơi nhận:                                                                               HIỆU TRƯỞNG

- BGH nhà trường;

- Hội đồng tuyển sinh;

- Niêm yết bảng thông báo;

- Lưu HSTS,

 Nguyn Văn T

TAG:

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Nếu bạn đã có tài khoản, xin vui lòng đăng nhập.
Ghi nhớ đăng nhập | Quên mật khẩu?