#
HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN
063.3843944
063.3843944
#
#

Hội thi tin học trẻ năm học 2015 -2016

          

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016; nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2016); nhằm tuyển chọn và chuẩn bị tốt cho lực lượng tham gia Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXII năm 2016; đồng thời tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong những năm qua, tạo ra phong trào học tập tin học rộng rãi trong thanh thiếu nhi và động viên tuổi trẻ tỉnh nhà tích cực học tập tiếp cận công nghệ thông tin trong thời kỳ mới. Ban thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng tổ chức Hội thi Tin học trẻ lần thứ XXII năm 2016, với những nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích - Yêu cầu:

          1. Mục đích:

          - Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, nghiên cứu, ứng dụng tin học sâu rộng trong tuổi trẻ tỉnh nhà, tạo điều kiện để tiến tới phổ cập bộ môn tin học trong thanh thiếu nhi góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 31/10/2012 hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

          - Là dịp để các học sinh thể hiện tài năng về kiến thức tin học của mình, qua đó chọn lọc và bồi dưỡng cho các tài năng trẻ.

          - Qua hội thi, Ban tổ chức sẽ tuyển chọn và thành lập đội tuyển tin học trẻ của tỉnh để tham dự Hội thi tin học trẻ toàn quốc năm 2016 (dự kiến vào tháng 8/2016).

          2. Yêu cầu: Hội thi phải được triển khai sâu rộng ở các trường Tiểu học, THCS,THPT; tạo môi trường lành mạnh để học sinh có điều kiện phát triển bộ môn tin học.

          II. Đối tượng dự thi:

          - Tất cả học sinh đang học tập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, có 03 đối tượng dự thi, được chia thành 04 bảng A, B, C, E cụ thể như sau:

          Bảng A: Dành cho các đối tượng học sinh Tiểu học.

          Bảng B: Dành cho các đối tượng học sinh Trung học cơ sở.

          Bảng C: Dành cho các đối tượng học sinh Trung học phổ thông.

          Bảng E: Dành cho các đối tượng học sinh Trung học phổ thông và Trung học cơ sở.

Lưu ý:

          - Thí sinh đạt giải đặc biệt, nhất, nhì, ba (không tính giải phần mềm sáng tạo) của Hội thi Tin học trẻ toàn quốc những năm trước chỉ được đăng ký dự thi ở cấp học cao hơn.   

          - Riêng phần thi về phần mềm sáng tạo (PMST) khuyến khích tất cả học sinh có sản phẩm PMST đăng ký dự thi Bảng D (trong đó D1: Tiểu học, D2:THCS, D3: THPT).

       - Hội thi năm nay có thêm Bảng E - thi lập trình phần cứng trên bo mạch Arduino (trong đó: E2 dành cho cấp trung học cơ sở, E3 dành cho cấp trung học phổ thông).

III. Hình thức, nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức hội thi:

1. Hình thức, nội dung

          Tất cả các bảng tập trung thi tại Đà Lạt, bao gồm phần lý thuyết và thực hành trên máy (nội dung thi cho từng bảng có hướng dẫn kèm theo). 

          - Học sinh có PMST sẽ thi dưới hình thức bảo vệ phần mềm của mình trước Ban giám khảo. PMST do học sinh tự làm trước và được lưu trên đĩa CD dưới dạng chương trình nguồn cùng với bảng thuyết minh chương trình (theo mẫu gửi kèm).

        2. Thời gian: Diễn ra trong 01 ngày, khai mạc lúc 7h15 ngày 24/4 /2016.

        3. Địa điểm: Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt. Thí sinh có mặt tại địa điểm thi lúc 7h00 ngày 24/4/2016 để làm thủ tục.

          IV. Thủ tục và hồ sơ đăng ký dự thi:

          - Thí sinh các bảng nộp phiếu đăng ký dự thi theo đơn vị trường, có xác nhận của Ban giám hiệu và Ban thường vụ huyện, thành đoàn. Nếu trường không tổ chức đội tuyển thí sinh có thể đăng ký dự thi với tư cách cá nhân, nhưng phải có xác nhận của nhà trường và Ban thường vụ huyện, thành đoàn.

          - Thí sinh dự thi sản phẩm PMST đăng ký chậm nhất vào ngày 17/4/2016.

          - Phiếu đăng ký dự thi (dán ảnh 3 x 4 cm chụp năm 2015 - 2016) có xác nhận của Ban giám hiệu nhà trường và Ban thường vụ huyện, thành đoàn.

          - Phiếu dự thi PMST (đối với thí sinh dự thi PMST).

          - 02 ảnh màu 3 x 4 cm chụp năm 2015 - 2016.

          * Thời gian đăng ký: Từ ngày ra kế hoạch đến hết ngày 17/4/2016.

          Lưu ý: Đối với thí sinh ở Đà Lạt dự thi bảng A, B (lớp 6, 7) và bảng B (lớp 8, 9) phải trải qua kỳ thi của Nhà thiếu nhi tỉnh và thành đoàn Đà Lạt tổ chức; còn thí sinh dự thi bảng C (lớp 10, 11,12) đăng ký tự do nhưng phải có xác nhận của nhà trường.

          * Địa điểm đăng ký dự thi: Ban Thanh niên Nông thôn - Công nhân và Đô thị Tỉnh đoàn (Số 25 Quang Trung -  Tp. Đà Lạt, điện thoại: 0633.810.408)

          V. Phân công trách nhiệm:

          1. Đối với Tỉnh đoàn Lâm Đồng:

          - Là cơ quan thường trực của Ban tổ chức hội thi, chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất để tổ chức hội thi; đồng thời chỉ đạo các huyện, thành đoàn chủ động phối hợp với Phòng giáo dục - Đào tạo các huyện, thành phố tổ chức hội thi cấp cơ sở và tuyển chọn thí sinh tham gia hội thi cấp tỉnh.

          - Thành lập Ban tổ chức hội thi, Ban giám khảo hội thi.

          - Mời các doanh nghiệp tài trợ cho hội thi

2. Đối với Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng:

          - Phụ trách tư vấn về nội dung chuyên môn, tạo điều kiện hỗ trợ về kinh phí, cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật và cử người tham gia BTC, Ban giám khảo hội thi. 

3. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng:

         - Phụ trách về nội dung chuyên môn của Hội thi.

      - Chỉ đạo Phòng giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố phối hợp với Ban thường vụ các huyện, thành đoàn tổ chức hội thi cấp cơ sở và tuyển chọn thí sinh tham gia cấp tỉnh.

        - Cử người tham gia Ban tổ chức, Ban giám khảo hội thi.

        - Phối hợp với Ban thường vụ Tỉnh đoàn tuyển chọn, bồi dưỡng thí sinh tham gia Hội thi Tin học trẻ toàn quốc.

        - Cử cán bộ cùng Tỉnh đoàn đưa thí sinh tham gia Hội thi Tin học trẻ toàn quốc.

4. Đối với Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng:

         - Bảo trợ thông tin cho Hội thi.

       - Vận động các doanh nghiệp có liên quan để hỗ trợ kinh phí, vật chất cho Hội thi.

        - Cử người tham gia Ban tổ chức, Ban giám khảo Hội thi.

5. Đối với các huyện, thành đoàn và các Phòng Giáo dục - Đào tạo các huyện, thành phố:

5.1. Các huyện, thành đoàn:

      - Tùy theo tình hình thực tế tại địa phương, Ban thường vụ các huyện, thành đoàn phối hợp với Phòng Giáo dục - Đào tạo các huyện, thành phố tổ chức hội thi cấp cơ sở, tuyên truyền rộng rãi hội thi đến đối tượng học sinh và hỗ trợ kinh phí cho đội tuyển tham gia hội thi cấp tỉnh.

     - Cử cán bộ phụ trách, đưa thí sinh của địa phương tham gia hội thi cấp tỉnh.

5.2. Phòng Giáo dục - Đào tạo các huyện, thành phố:

          - Tùy theo tình hình thực tế tại địa phương, chủ động phối hợp với Ban thường vụ các huyện, thành đoàn tổ chức hội thi cấp cơ sở, tuyên truyền rộng rãi hội thi đến đối tượng học sinh, thành lập đội tuyển của đơn vị, tổ chức ôn luyện và tham gia hội thi cấp tỉnh theo đúng tinh thần nội dung, yêu cầu kế hoạch đề ra.

          - Hỗ trợ kinh phí cho đội tuyển tham gia hội thi cấp tỉnh.

VI. Tổ chức thực hiện:

       1. Thành lập Ban tổ chức hội thi cấp tỉnh năm 2016 để giúp lãnh đạo liên ngành chỉ đạo và thực hiện tốt kế hoạch phối hợp đã đề ra.

       2. Ban tổ chức hội thi có kế hoạch vận động tài trợ, hỗ trợ cho công tác tổ chức, khen thưởng hội thi, tập huấn đội tuyển và đưa đội tuyển đi tham dự hội thi toàn quốc.         

      3. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; Ban thường vụ các huyện, thành đoàn căn cứ kế hoạch của liên ngành, phối hợp tổ chức thi chọn, giới thiệu, bồi dưỡng đội tuyển và đăng ký dự thi cấp tỉnh.

 

         Kế hoạch liên ngành giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng về việc phối hợp tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XXII năm 2016 được lãnh đạo liên ngành nhất trí thông qua. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với thường trực Ban tổ chức hội thi thông qua Ban Thanh niên Nông thôn - Công nhân và Đô thị Tỉnh đoàn (ĐT: 0633.810408, mail: [email protected])./.

 

   

 

TAG:

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Nếu bạn đã có tài khoản, xin vui lòng đăng nhập.
Ghi nhớ đăng nhập | Quên mật khẩu?