News

19:39 | 12/04/2016
Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2014 – 2015
 Năm học 2014 – 2015 là năm học tiếp tục thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; lập thành tích chào mừng thành ...
10:12 | 03/11/2015
Lễ tổng kết năm học 2014 - 2015 và chia tay học sinh khối 5
        Năm học 2014-2015 là một năm học nhiều ý nghĩa với Hội đồng Sư phạm, Cán bộ - Công nhân viên cũng như học sinh trường Tiểu học Phú ...

Login Account

If you already have an account, please login.
Remember login | Forgot password?