Năm 2018 - 2022

Ngày 20/07/2021 trường Tiểu học Bồng Lai chính thức sáp nhập vào trường Tiểu học Phú Thạnh thành trường Tiểu học Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng.

Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Tự.

Hiệu phó CM 4-5: Lê Thị Thanh Mai

Hiệu phó CM 1-2-3: Nguyễn Thị Hiệp

Login Account

If you already have an account, please login.
Remember login | Forgot password?