#
HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN
063.3843944
063.3843944
#
#

QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG SÂN BÓNG ĐÁ

QUY CHẾ

Quản lý, sử dụng sân bóng đá cỏ nhân tạo Trường Tiểu học Phú Thạnh

(Ban hành kèm theo QĐ số:   QĐ-THPT ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Thạnh)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- Quy chế này quy định việc quản lý, sử dụng sân bóng đá cỏ nhân tạo của Trường Tiểu học Phú Thạnh.

- Quy chế này áp dụng đối với toàn thể CB – GV – NV và học sinh Nhà trường; áp dụng với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Những quy định chung

  1. Sân bóng đá cỏ nhân tạo của trường Tiểu học Phú Thạnh là tài sản Nhà nước đầu tư, nhằm phục vụ các hoạt động dạy - học, rèn luyện thể dục thể thao cho Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên và học sinh Trường Tiểu học Phú Thạnh. Người bên ngoài Trường tuyệt đối không được vào sân bóng khi chưa có sự đồng ý của Ban giám hiệu Nhà trường.

  2. Các tổ chức đoàn thể, cá nhân trong Nhà trường có trách nhiệm trong việc bảo vệ, giữ gìn tài sản, an ninh trật tự, cảnh quan và môi trường trong khuôn viên sân bóng đá. Nghiêm cấm các hành vi ứng xử thiếu văn hóa, phi thể thao và xâm nhập trái phép vào sân bóng đá. Tuyệt đối nghiêm cấm các hành vi thu phí dưới bất kỳ hình thức nào.

  3. Các hoạt động tổ chức tại sân bóng đá phải đảm bảo theo quy định của pháp luật, phù hợp với truyền thống văn hóa và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam; phải được sự đồng ý của ban quản lý sân.

Điều 3. Quản lý sân bóng đá

  1. Ban Chỉ đạo quản lý, sử dụng sân bóng đá bao gồm: 

  • Ban giám hiệu Nhà trường.

  • Chủ tịch công đoàn.

  • Bí thư Đoàn trường.

      2. Ban quản lý sân trực tiếp gồm:

  • Tổng phụ trách Đội;
  • Giáo viên phụ trách môn Giáo dục thể chất;
  • Bảo vệ Nhà trường.

Điều 4. Sử dụng sân bóng đá

1. Sân bóng đá là tài sản Nhà nước, dùng để tổ chức các sự kiện thể dục thể thao của Nhà trường. Các tổ chức đoàn thể, cá nhân trong Nhà trường có trách nhiệm trong việc bảo vệ, giữ gìn tài sản, an ninh trật tự, cảnh quan và môi trường trong khuôn viên sân bóng đá. Mọi hoạt động trong sân đều phải đảm bảo theo quy định của pháp luật, phù hợp với truyền thống văn hóa và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

2.  Sân bóng đá của trường chỉ được sử dụng và khai thác vào các hoạt động sau đây:

+ Tổ chức các hoạt động liên quan đến thể dục thể thao của Nhà trường…(theo kế hoạch của Ban giám hiệu, ban quản lý sân).

+ Học, tập luyện môn bóng đá cho học sinh Nhà trường.

Điều 5. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan

1. Chấp hành các quy định của pháp luật và các quy định có liên quan trong Quy chế này.

2. Ban quản lý sân có trách nhiệm quản lý, điều hành và cho phép sử dụng đối với tất cả các hoạt động diễn ra trong sân bóng đá theo chỉ đạo của Ban giám hiệu Nhà trường, phải bảo đảm an toàn, có hiệu quả, đúng mục đích.

3. Các tổ chức, cá nhân đến sân bóng đá phải tuân theo sự hướng dẫn của Ban quản lý sân; thực hiện đúng nội quy, quy định về bảo vệ tài sản. Giữ gìn vệ sinh trong và sau khi thực hiện các hoạt động. Tuyệt đối không được có các hành vi bạo lực, gây gổ, xâm phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể người khác.

4. Trong quá trình tổ chức các sự kiện, tập luyện thi đấu thể dục thể thao… phải tuân thủ quy định của Nhà trường, không được tự ý đi chuyển trang thiết bị đồ dùng, nếu có nhu cầu thì đề xuất với người quản lý và phải được sự đồng ý của người quản lý, xong việc phải chuyển về vị trí cũ.

5. Sau sự kiện, tập luyện thi đấu thể thao xong, phải bàn giao tài sản cho ban quản lý.

6. Nghiêm cấm mọi hành vi huỷ hoại, làm hư hỏng, biến dạng, chiếm giữ, giao dịch trái phép, mang chất cấm, chất dễ cháy nổ vào sân bóng.

7. Bảo vệ Nhà trường có trách nhiệm phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cá nhân trong Nhà trường bảo vệ cơ sở vật chất, an ninh trật tự sân bóng. Nghiêm tức thực hiện các khoản thuộc Điều 2 của Quy chế này.

8. Tổ chức và cá nhân có hành vi vi phạm Quy chế này tùy theo mức độ sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Ban giám hiệu Nhà trường tổng hợp, xem xét quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

TAG:

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Nếu bạn đã có tài khoản, xin vui lòng đăng nhập.
Ghi nhớ đăng nhập | Quên mật khẩu?