#
HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN
063.3843944
063.3843944
#
#

THAM DỰ HỘI THẢO GIỚI THIỆU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4

Thực hiện công văn số 28/PGDĐT của Phòng GD&ĐT Đức Trọng ngày 10/02/2023 về việc tham gia Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 4 Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ngày 17/02/2023, trường Tiểu học Phú Thạnh đã tham gia Hội thảo trực tuyến giới thiệu Sách giáo khoa lớp 4 đầy đủ, nghiêm túc, đúng thời gian quy định.

Thành phần tham dự buổi Hội thảo trực tuyến giới thiệu sách giáo khoa lớp 4 là cán bộ quản lí, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên môn Tiếng Anh, Tin học và giáo viên được bố trí dạy lớp 4 năm học 2023 – 2024. Trước khi diễn ra Hội thảo, cán bộ quản lí và giáo viên được chọn tham dự đã dành thời gian nghiên cứu bản mẫu sách giáo khoa qua đường link nhà xuất bản gửi.