BUỔI HỌP PHỤ HUYNH CUỐI NĂM ĐONG ĐẦY YÊU THƯƠNG

Vậy là, năm học 2023 - 2024 đã gần trôi qua, các bạn nhỏ trường Tiểu học Phú Thạnh đã đồng hành cùng với nhau được 9 tháng. Trong suốt khoảng thời gian này có cả những niềm vui, có cả những khó khăn, có cả những nỗ lực và cũng có cả những lần nản chí nhưng cả cô và trò đã cùng nhau cố gắng vượt qua, đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Khép lại chặng đường của năm học 2023 - 2024, sáng ngày 18/05/2024, trường Tiểu học Phú Thạnh đã tổ chức buổi họp Phụ huynh tổng kết cuối năm.

Cô Đặng Thị Ngọc Tú - GVCN lớp 3A3

Buổi họp cuối năm là dịp để tổng kết lại một năm học, rút kinh nghiệm những điều chưa được và có phương hướng cố gắng hơn. Ngoài ra, phụ huynh còn nắm bắt được kết quả hoạt động của nhà trường, của lớp trong suốt năm học 2023 - 2024 và những nội dung để chuẩn bị cho năm học sắp tới 2024 - 2025, như vậy phụ huynh hiểu được những công việc mà nhà trường, giáo viên và nhân viên trong trường đã thực hiện có kế hoạch, có kết quả, có sự đồng hành của mỗi phụ huynh ở đó.